GROWTHGARAGE ukazuje svým partnerům správnou cestu k růstu.
Jsme strategičtí poradci, kteří pomáhají identifikovat, uchopit a zrealizovat nové podnikatelské a obchodní příležitosti. Pracujeme jako blízký poradce pro majitele a vrcholový management, případně jako partner podnikatelského projektu.

Klíčové
kompetence

Strategie
a strategické záměry

Definice firemní strategie, strategie růstu
Obchodní a marketingové strategie
Korporátní struktury
Struktura managementu a motivační schémata

Business modelování
a valuace

Tvorba / konzultace business modelu a business plánu
Finanční modelování
Vyhodnocování akvizičních příležitostí
Business valuace

Financování záměrů

Návrhy optimální struktury a podmínek financování
Vyhledání investora
Vyhledání poskytovatele dluhové služby
Vyjednávání financování

Služby rozvoje obchodu
(Blízký východ, Střední Asie, Afrika)

Příprava tržních studií, identifikace obchodních příležitostí Analýza obchodních rizik na nových rostoucích trzích Identifikace nových zákazníků, zajištění komunikace Rozvoj obchodu a obchodní reprezentace

Klienti

Etablované rostoucí společnosti

Pro klienty pracujeme jako interní poradce majitele nebo top managementu, obvykle na základě projektové nebo hodinové sazby. Obchodní zájmy klienta v zahraničí reprezentujeme za měsíční sazbu a úspěšnostní prémii.

Našimi klienty jsou zavedené, většinou rychle rostoucí společnosti, které řeší další formu růstu. Společně zpracováváme komplexní firemní strategii nebo dílčí taktiku, vyhodnocujeme konkrétní obchodní příležitost nebo akviziční příležitost, případně nastavujeme nové principy corporate governance a finančního řízení tak, aby odpovídali výhledu fungování společnosti. Pro technologické a průmyslové společnosti zajišťujeme služby rozvoje obchodu na perspektivních trzích Blízkého východu, Střední Asie a Afriky.

Společnosti v počáteční fázi rozvoje

Pro klienty pracujeme jako partner projektu na bázi commitment fee a success fee, většinou v podobě majetkového vstupu do projektu nebo opčního schématu.

Našimi klienty jsou společnosti nebo projektové týmy, které jsou nositeli podnikatelského záměru v počáteční fázi rozvoje (early-stage) a mají zájem podpořit jeho další růst. Společně definujeme strategii dalšího postupu, ověříme business model, rozpracujeme business plán, včetně jeho praktických dopadů do nadcházejících aktivit, zajistíme financování růstové strategie a nastavíme principy finančního řízení firmy pro období jejího růstu.

Reference

Strategie a strategické záměry

CASPER
Consumer
Finance

/ inkasní společnost

„GROWTHGARAGE nám při akvizici Santander Consumer Finance v Maďarsku významně pomohla s oceněním a efektivní identifikací možných rizik v portfoliu. Tím přispěli k hladkému průběhu celé transakce.“

Jan Havlůj, CEO
Pro společnost CASPER Consumer Finance jsme připravili komplexní ocenění společnosti Santander Consumer Finance v Maďarsku a připravili finanční model restrukturalizace společnosti po jejím převzetí. V následné fázi realizace transakce jsme se podíleli na aktivním due-diligence převzatého portfolia.

Karkulka

/ plzeňský carsharing

„Kolegové z GROWTHGARAGE stáli u zrodu ideje nové inovativní služby. Dle zahraničních zkušeností i lokálních výzkumů připravili celkový obchodní model služby a výrazně pomohli s návrhem komunikační a marketingové strategie.“

Jiří Ptáček, dopravně-provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků
Pro Plzeňské městské dopravní podniky jsme připravili komplexní návrh koncepce služby carsharingu pro Plzeň – propozice služby pro klienty, obchodního modelu a cenotvorby, marketingové strategie i způsobu řízení v podobě „interního startupu“.

Plzeňské městské
dopravní podniky

/ provozovatel dopravních
služeb

„S Pavlem a GROWTHGARAGE spolupracujeme již dlouhou řadu let. Fungují jako můj hlavní poradce při zvažování a realizaci významných strategických záměrů.“

Michal Kraus, předseda představenstva
Pro Plzeňské městské dopravní podniky vystupujeme dlouhodobě v pozici strategického poradce, v poslední době zejména v oblasti projektů týkajících se konceptů Smart City. Podíleli jsem se na úspěšné fúzi se společností Parking Plzeň s.r.o., pracovali na rozvoji městského parkovacího systému dle principů Smart City, na vyhodnocení převzetí správy veřejného osvětlen a dalších projektech.

Skupina ORP

/ lékařská centra pro
léčbu pohybového aparátu

„Lidé z GROWTGARAGE mi byli schopni konečně efektivně nastavit finanční řízení firem. Nyní znám nákladové ceny mých produktů a služeb, podle rozpočtu a reportů vím, co se ve firmě děje.“

František Picek, majitel
Pro kliniku ORP jsme zavedli principy a procesy finančního řízení. Výsledkem jsou nástroje pro nákladové kalkulace produktů a služeb, komplexní reporting a nástroj a proces rozpočtování firem ve skupině.

E.ON Česká Republika

/ energetická společnost

„Se společností GROWTHGARAGE dlouhodobě spolupracujeme při vyhodnocování a mentoringu týmů, které přinášejí do E.ON inovativní řešení obchodních modelů a interních procesů.“

Daniel Frühauf, Innovation leader
E.ON Česká republika inovuje své procesy a nabídku služeb prostřednictvím spolupráce s technologickými startupy. Jsme poradcem E.ON při výběru a zapojení inovativních týmů pro potřeby společnosti.

Ing. Petr Švec – PENTA

/ výrobce laboratorních,
speciálních a farmaceutických
chemikálií

„V době generační obměny naší rodinné firmy nám GROWTHGARAGE pomohla nasměrovat k využití existujícího potenciálu k dalšímu růstu. Mám teď jasno, jakým směrem chci rozvoj firmy dále řídit.“

Barbora Švecová, jednatel
Společnosti Ing. Petr Švec – PENTA jsme pomohli s nastavením střednědobé firemní strategie, a to zejména v oblasti identifikace prioritních produktů a klientů, nastavení obchodní strategie a identifikaci nutných opatření v oblasti logistiky a výroby.

Pražská energetika

/ energetická společnost

„Pro pomoc s návrhem koncepce nového produktu v oblasti e-mobility pro segment B2B jsem se bez zaváhání obrátil na GROWTHGARAGE.“

Vojtěch Fried, vedoucí oddělení e-mobilita a smart city
Společně s klientem jsme připravili koncepci služby zajištění firemních flotil elektromobilů, vyjednali partnerství s klíčovými subdodavateli a připravili nástroje pro cenotvorbu a marketing služby.

VAFO Praha / Brit

/ výrobce prémiových
krmiv pro psy a kočky

„Pány z GROWTHGARAGE považuji za své interní strategické poradce. V posledních letech byli u všech podstatných rozhodnutí, které firma udělala.“

Pavel Bouška, CEO a majitel
Pro společnost plníme roli dlouhodobého strategického poradce. Pomáháme s vyhodnocením akvizičních příležitostí z hlediska jejich zasazení do širší strategie holdingu, provádíme valuace a další strategické poradenství.

Růst a financování start-upů

BrandCloud.pro

/ nástroj pro efektivní sdílení dat firem

„S GROWTHGARAGE jsme začali psát novou kapitolu rozvoje naší firmy. Máme nové kolegy, nového finančního partnera a strategii rozvoje obchodu, kterou nyní pilně naplňujeme.“

Karel Drašnar, spoluzakladatel
Společně s týmem společnosti BrandCloud jsme připravili růstovou strategii společnosti, přivedli nové lidské zdroje do obchodní činnosti firmy a vyřešili rovněž otázku vlastnické struktury a financování dalšího růstu společnosti.

Datasapiens

/ big data analysis

„GROWTHGARAGE nám pomohla ujasnit, kterým směrem učinit další kroky v poměrně razantním růstu naší společnosti. Zároveň nám zajistila „smart money“ od klubu investorů, které další cestu k růstu umožní.“

Jiří Tošovský, spoluzakladatel
Společnost datasapiens umožňuje svým klientům, předním retailovým řetězcům, monetizovat data z jejich obchodních systémů. GROWTHGARAGE poskytuje společnosti konzultace obchodní strategie a zprostředkovala vznik klubu investorů, kteří financují další rozvoj společnosti.

SentiSquare

/ AI, machine learning, natural language processing
služeb

„Díky práci s GROWTHGARAGE jsme si po několika letech vývoje firmy vyjasnili naše obchodní zaměření. Pomohli dát také dohromady klub investorů, kteří náš růst podporují nejen financemi, ale i aktivním rozvíjením obchodních kontaktů.“

Stanislav Rejthar, spoluzakladatel a CEO
SentiSquare vyvíjí špičkové algoritmy pro zpracování přirozeného jazyka, které umožňují korporátním klientům zefektivňovat komunikaci se zákazníky. Společně se zakladateli jsme upravili obchodní model společnosti a připravili ji na vstup investorů. Vyjednali jsme podmínky spolupráce s klubem angel investorů.

Česká
síťovka

/ výroba designové praktické tašky

„Tým GROWTHGARAGE nám pomohl s nastavením komplexní růstové strategie a zajistil nám její financování. Kromě toho nám i dnes pomáhá s efektivním nastavením finančního a manažerského řízení firmy.“

Karolína Pechová, spolumajitelka
České síťovce jsme pomohli s přípravou růstové strategie a připravili business plán, v rámci kterého jsme pomohli s identifikací klíčových opatření, produktů a kanálů spolu s kvantitativními cíli ve střednědobém horizontu. Firmě jsme pomohli najít investory a dnes se podílíme na aktivní realizaci společně připraveného business plánu. V rámci aktivní spolupráce se podílíme i na nastavení efektivního finančního a manažerského řízení firmy.

Opero

/ centrum pro podnikatele
/ coworking

„Opero je zázemím pro činorodé a renesanční lidi. Naším hlavním cílem je, aby kypělo energií, inspirací, profesionálním i společenským životem.“

Pavel Přikryl, spoluzakladatel
Jsme iniciátorem a spoluzakladatelem projektu Opero. Opero je špičkový sdílený prostor pro práci, networking a společenské akce. Vysoce reprezentativní prostory v samotném centru Prahy nabízí služby na míru pro již úspěšné podnikatele a manažery hledající novou inspiraci, zástupce svobodných profesí, firemní či projektové týmy, stejně jako pro podnikatele z regionů, kteří hledají v Praze občasné pracovní útočiště.

Služby rozvoje obchodu

DOT Glasses

/ dioptrické brýle pro lidi v nouzi

V rámci naší spolupráce, GROWTHGARAGE pomáhá DOT Glasses s rastem mezinárodního trhu na Středném východě a v Centrální Asii, kde má problém neopraveného špatného vidění významný negativní efekt na životy desítek milionů lidí.

DOT Glasses je česká společnost, jejímž ultimátním cílem je poskytovat dostupné brýle více než jedné miliardě lidí v nouzi po celém světě. Jejich patentované rámy lze jednoduše složit, upravit dle potřeby a jejich čočky nevyžadují asistenci optometrika.

KOMIX

/ dodavatel softwarových
řešení na míru

GROWTHGARAGE vystupuje jako poradce společnosti KOMIX v oblasti jejich expanze do několika zemí Středního východu a Centrální Asie.

KOMIX je český tvůrce softwaru a systémový integrátor v oblasti moderních informačních technologií. Společnost nabízí řešení pro eHealth, eGovernment, průmyselnou automatizaci, data analytiku, umělou inteligenci a internet věcí. Jejich systémy jsou aplikované zejména v klíčových státních institucích a významných spoločnostech v daných odvětvích.

TEDOM

/ zařízení pro efektivní výrobu
elektřiny, tepla a chladu

GROWTHGARAGE pomáhá TEDOM a.s. s expanzí jejich oddělení pro kogenerační jednotky do zemí Středního východu a Centrální Asie, zejména na trhy v Afghanistanu, Turkmenistanu a Pakistanu.

TEDOM a.s. je výrobcem energeticky úsporných zařízení, které snižují náklady na energie a zároveň jsou inovativní a šetrná k životnímu prostředí. TEDOM dodává kogenerační jednotky, implementuje komplexní energetická řešení a spravuje širokou síť servisních služeb.

FACERON

/ rozpoznávání objektů a tváří

Jako partner pro business development, GROWTHGARAGE poskytuje poradenské služby pro FACERON s cílem využít potenciálu trhu a podpořit jejich aktivnější působení v Centrální Asii a na Středním východě.

Newyorská společnost FACERON poskytuje kompletní řešení v oblasti rozpoznávání tváří a objektů, od deep learning detekce požárů a kouře, přes detekci vlámání, až po video dohled za pomoci AI. Společnost dodává komplexní systémy zejména pro zdravotnické zařízení, školy, finanční instituce a vládní budovy.

Monti

/ automatizace a monitoring
v petrochemickém průmyslu a energetice

GROWTHGARAGE pomáhá růst Monti mezinárodně i za hranice Evropy – v této chvíli zejména do oblasti Centrální Asie a Středního východu.

Česká společnost Monti se zaměřuje na monitoring průmyselných procesů, kontrolu a automatizaci technologických jednotek. Dodává zejména pro benzinové stanice, petrochemický průmysel, inženýrství a malé až střední průmyselné podniky.

ZAT

/ automatizace technologických procesů

GROWTHGARAGE jako poradce pro business development pomáhá ZAT s expanzí jejich oddělení pro energetiku do regionu Středního východu a Centrální Asie.

ZAT se zaměřuje na vývoj, produkci, instalaci a servis elektrických zařízení a kontrolních systémů. Společnost dodává automatizované systémy zejména pro energetiku, těžebný průmysl a dopravu.

GROWTHGARAGE s.r.o.

Salvátorská 931/8
110 00 Praha 1
Česká Republika

Při zájmu o naše služby prosím kontaktujte:

Pavel Přikryl
managing director

Obecné požadavky prosím směřujte na:

Iva Seidlová
office manager